CZYNNE: PON-CZW 10.00-17.30;  PT: 10.00-14.00      tel: 794 340 144

stomatologia KALWARIA Zabiegi:

img199

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDONDONCJĄ:

 • Estetyczne wypełnienia kompozytowe
 • Leczenie kanałowe (z wykorzystaniem RTG cyfrowego oraz powiększenia optycznego)
 • Wybielanie zębów
 • Usuwanie kamienia nazębnego i osadu (skaling, piaskowanie)
 • Leczenie zębów mlecznych
 • Profilaktyka próchnicy-lakowanie i lakierowanie
image

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA:

 • Wkłady koronowo - korzeniowe 
 • Korony i mosty:
  • - porcelanowe na podbudowie metalowej
  • - wzmacniane włóknem szklanym
  • - pełnoceramiczne
 • Protezy szkieletowe 
 • Protezy akrylowe
image

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA:

 • Usuwanie zębów
 • Usuwanie chirurgiczne zębów
 • Usuwanie zębów zatrzymanych
 • Chirurgia przedprotetyczna
 • Resekcje korzeni zębów
 • Usuwanie zmian na błonie śluzowej
 • Implantoprotetyka

ORTODONCJA


LECZENIE ORTODONTYCZNE DZIECI

Inaczej leczymy dzieci, a inaczej osoby dorosłe. Rozwijający się zgryz dziecka wymaga kontroli. Jeżeli występują zaburzenia zgryzu należy rozwiązywać je ustalając kolejność. Hierarchia problemów ściśle związana jest z wiekiem biologicznym dziecka i zdiagnozowaną wadą zgryzu. U dzieci młodszych nacisk kładziony jest na inne kwestie niż u dzieci starszych czy u młodzieży. Oznacza to że leczenie dzieci dzielimy na etapy. U jednych dzieci wskazanie do wdrożenia leczenie może być juz w wieku 6 lat a u innych w wieku 10 lat. Takie leczenie rozwiązuje problemy obecne w tym czasie u dziecka i zaburzające prawidłowy rozwój zgryzu.LECZENIE ORTODONTYCZNE DOROSŁYCH

Obecne narzędzia ortodontyczne pozwalają leczyć dorosłych w każdym wieku. Leczeniu można przeprowadzić nawet u dorosłych z bardzo skomplikowanymi wadami zgryzu.LECZENIE ORTODONTYCZNE PRZEDPROTETYCZNE

Często leczeniu ortodontycznemu poddawane są osoby u których wada zgryzu uniemożliwia dobre leczenie protetyczne czyli założenie mostu lub korony protetycznej. Założenie implantu często wymaga "wyprostowania korzeni" sąsiadujących zębów. W powyższych sytuacjach leczenie ortodontyczne stosowane jest zawsze jako pierwsze.siteimg

Kluczem dobrego leczenia ortodontycznego jest indywidualne podejście do pacjenta. Wiek jest jednym z podstawowych kryteriów różnicujących plan leczenia.

TYŁOZGRYZ LECZONY TECHNIKĄ CANNON

PRZED LECZENIEM:
PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU:


TYŁOZGRYZ
LECZONY Z WYSUNIĘCIEM ŻUCHWY 

PRZED LECZENIEM:PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU:PRZED LECZENIEM:PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU:

ZGRYZ OTWARTY

PRZED LECZENIEM:PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU:


Diagnostyka radiologiczna

Wykonujemy cyfrowe zdjęcia RTG

Punktowe

Pantomograficznezwykłe lub o zredukoanej dawce

Cefalometryczne

Tylno-przednie czaszki

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 623)

informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Jakub Szlagor

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego 2

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

aparat RTG typu stomatologiczny typu  GXDP-700C firmy GENDEX, SN: GE1501898, rok produkcji: 2015, przeznaczony do wykonywania  cyfrowych zdjęć panoramicznych oraz  cefalometrycznych.

aparat RTG typu stomatologiczny wewnątrzustnych typu EXPERT DC firmy GENDEX,  SN: 3004852, rok produkcji 2012, przeznaczony do wykonywania cyfrowych zdjęć punktowych.

uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/pracownia rentgenowska

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg przez Małopolski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

decyzja zezwalająca na uruchomienie  pracowni rentgenowskiej decyzja nr 1/16/2016   z dnia 18.02.2016 r oraz decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego decyzja 2/17/2016 z dnia 18.02.2016 r.

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydał Małopolski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

nr ….

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

W dniu 01.02.2016 roku przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

stomatologia KALWARIANasz Personel:

JAN MIECH
JAN MIECH - Lekarz dentysta, specjalista chirurgii stomatologicznej -

Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2008r. Odbył praktyki w Iceo - Instituto Cearense de Especialidades Odontológicas Fortaleza, Brazylia. W 2018 roku uzyskał dyplom specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

MONIKA KUCHARSKA
MONIKA KUCHARSKA - Lekarz dentysta -

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obszar zainteresowania zawodowego koncentruje wokół stomatologii zachowawczej i endodoncji jak również protetyki i stomatologii dziecięcej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach i szkoleniach.

JAKUB SZLAGOR
JAKUB SZLAGOR - Lekarz dentysta, specjalista ortodonta -

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego pasją jest ortodoncja. Stosując nowoczesne rozwiązania leczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Wiedzę i umiejętności pogłębia na licznych szkoleniach. Od 2013 roku wchodzi w skład zarządu Krakowskiego Koła Regionalnego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. W 2018 roku uzyskał dyplom specjalisty w zakresie ortodoncji.

Kontakt

Gabinet:
ul. Broniewskiego 2
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 794 340 144Godziny pracy:
poniedziałek i środa: 9.30 - 17.30
wtorek i czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 10.00 - 14.00

sobota: po wcześniejszym ustaleniu terminu.

mail